اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی روزی حلال در همه بخش ها اعلام شد

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی روزی حلال در همه بخش ها اعلام شد


اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی روزی حلال در همه بخش ها اعلام شد

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی روزی حلال در همه بخش ها اعلام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، با حمایت ها و مساعدت های ویژه و دلسوزانه شهردار تفت امسال مسابقه کتابخوانی با قوت بیشتری نسبت به سالهای گذشته و در سه بخش مجزا برگزار گردید.

مسابقه سالجاری از کتاب ارزشمند روزی حلال برگزار شد که در بخش کارکنان شهرداری و شرکت های در حال فعالیت با شهرداری 50 نفر شرکت نمودند و با قید قرعه از میان برترین ها 20 نفر بعنوان برنده مشخص گردیدند:

محسن فلاح

نجمه عظیم زاده

زهرا جلیلی

جواد بردستانی

سیدحسین نظام الحسینی

حمید دهقانی زاده

سیداکبر طباطبایی

علی باغستانی

سعید کمالی

ابوالفضل کاوه

محمدحسین فلاح

سید ابوالفضل کلانتزاده

علیرضا فضیلتبخش

سیدرضا طباطبایی

محمد سورکیانفر

بمانعلی نجیمی

مصطفی خوشطینت

غلامرضا منصوری

مرتضی فلاح نژاد

ابوالفضل حاجی حسینی

67 نفر نیز در بخش پایگاههای بسیج اداری شرکت نمودند که از این تعداد پاسخنامه های 56 نفر قابل قبول بوده و طی قرعه 20 نفر بعنوان برنده جایزه مشخص گردیدند.

جوایز برندگان این بخش توسط حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید رجایی تفت به برندگان اهدا می گردد.

همچنین هدیه ای به جناب آقای عبدالرسول رعد آبادی فرمانده پایگاه شبکه بهداشت و درمان بدلیل مشارکت حداکثری کارمندان آن شبکه در مسابقه تقدیم می گردد.

·         دانشگاه آزاد

مهدی فلاح تفتی

غلامحسین دهقانی

سیدجلیل پورطباطبایی

·         بیمارستان شهید بهشتی

مریم زرین قدم

·         بهزیستی

صدیق قطب الدینی

سمیرا فخرآبادی

·         دانشگاه پیام نور

محمدرضا سورکیان

محسن برزین

مرتضی حاجی صفری

محبوبه شاهدی

·         شبکه بهداشت و درمان

رویا سرتیپ زاده

محدثه سرتیپ زاده

محمد زارع

فرزانه دهقانی

ایران سادات طباطبایی

فریبا میرحسینی

فرشته صدیقی

مجید خالقی

فخری سادات حسینی

69 نفر هم در بخش شهروندان این مسابقه شرکت کرده اند. از این تعداد پاسخنامه های 18 نفر قابل قبول بوده که طی قرعه 10 نفر بعنوان برنده جایزه مشخص گردیدند:

09138570142

سکینه رضایی نژاد

علی میرشمسی

فرشته صادقی

ملیحه انوری تفتی

میثم اردانی زاده

09130991956

سیدمصطفی فتاحی

مصطفی اردانی زاده

سیدرضا منصوری تفت