استخدام آتش نشان در شهرداری تفت

استخدام آتش نشان در شهرداری تفت


استخدام آتش نشان در شهرداری تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، تا چند روز آینده آگهی استخدام برای برخی از شهرداری ها منتشر و ثبت نام آن آغاز خواهد شد.

بنا بر این گزارش طی مجوز شماره 126720/93/225 مورخ 23/09/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه مورخ 15/11/93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در رشته های شغلی کاردان آتش نشانی و آتش نشان راننده در نیمه دوم اسفندماه ثبت نام برای آزمون استخدامی انجام خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً و از طریق منابع رسمی منتشر خواهد شد.