آسفالت معابر مسکن فرهنگیان آغاز شد

آسفالت معابر مسکن فرهنگیان آغاز شد


آسفالت معابر مسکن فرهنگیان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، با اختصاص 150 میلیون تومان از اعتبارات استانی، آسفالت معابر مسکن فرهنگیان تفت آغاز شد.
مساحت این پروژه 7200 مترمربع بوده و با پیمانکاری سازمان همیاری شهرداری های استان تا پایان هفته جاری به بهره برداری می رسد.