یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

آشنایی با شورا

آشنایی با شورا

1- محمدرضا مساح - رئیس

2- محمدحسین دهقانی- نایب رئیس

3- سیدفضل الله کلانتری

4- محمدصادق طهماسبی

5- سیدرضا رضوی