افزایش آمادگی آتش نشانان شهرداری تفت با برگزاری مانورهای متناوب

افزایش آمادگی آتش نشانان شهرداری تفت با برگزاری مانورهای متناوب


افزایش آمادگی آتش نشانان شهرداری تفت با برگزاری مانورهای متناوب

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری تفت در گفتگو با روابط عمومی گفت: برای افزایش آمادگی نیروهای آتش نشانی مانورهایی بصورت متناوب برگزار می گردد.
ابوالفضل کاوه افزود: برای مثال در شهریورماه سالجاری یک نوبت مانور امداد و نجات از سیلاب و آبکشی و یک نوبت هم مانور امداد و نجات حادثه سقوط در چاه با حضور کلیه نیروها انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات ها سرعت، دقت و صحت عملیات برای هر شخص مورد بررسی قرار می گیرد و همه از تجربیات یکدیگر استفاده می کنند.
به گفته کاوه: با توجه به جوانسازی کادر و وجود تحصیلات عالی و آموزش های تخصصی میزان آمادگی آتش نشانی شهرداری تفت بسیار افزایش یافته است.
وی افزود: متأسفانه عامه مردم آتش نشانی را فقط در اطفاء حریق می شناسند در حالی که ما از تصادفات گرفته تا حوادث کوهستان و چاه و حیوانات وحشی تا نجات غریق را انجام می دهیم.
کاوه در پایان آمار عملیات اطفاء حریق در سالجاری را تاکنون 47 مورد، آبگرفتگی 3 مورد، سقوط در چاه 3 مورد و دفع حیوانات وحشی را 27 مورد اعلام کرد.
وی همچنین تعداد عملیات تصادفات را 13 مورد، نجات از کوهستان 2 مورد و رفع سد معبر حوادث را نیز 3 مورد اعلام و گفت: تاکنون 8 مورد نیز برای مدارس و ارگان های دولتی دوره آموزشی برگزار کرده ایم.