اولین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری تفت برگزار شد

اولین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری تفت برگزار شد


اولین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری تفت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، صبح امروز اولین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور اعضا و در دفتر شهردار برگزار شد مشکلات احتمالی و ضعف های موجود برای مقابله با بحران بررسی و راهکارهای مورد نیاز ارائه شد.

از جمله مصوبات این جلسه پیگیری تأمین امکانات مورد نیاز و تشکیل کارگروه های مربوطه بود.