آگهی استعلام بهاء جدول گذاری میدان جنب انبار شهرداری

آگهی استعلام بهاء جدول گذاری میدان جنب انبار شهرداری


آگهی استعلام بهاء جدول گذاری میدان جنب انبار شهرداری

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری میدان جنب انبار شهرداری ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .                                                                                         

 

 

- برآورد اولیه 418.000.000ریال براساس جدول پیوست می باشد.  

-پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.

-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و شهرسازی انجام گردد.

-محل اجرای پروژه میدان جنب انبار شهرداری می باشد.

-هر گونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) امور قرارداد ها مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی شهرداري تفت.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1397/03/23  مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 10 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.