یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

بازدید شهردار از تخلفات ساختمانی و فضای سبز

بازدید شهردار از تخلفات ساختمانی و فضای سبز

گزارش تصویری بازدید شهردار در معیت مسئولین واحدهای ساختمان، روابط عمومی، فضای سبز و بازرسی از تخلفات ساختمانی و فضای سبز