یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

تجلیل ناحیه مقاومت بسیج تفت از کارکنان شهرداری

تجلیل ناحیه مقاومت بسیج تفت از کارکنان شهرداری

صبح امروز فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت به همراه مسئول نمایندگی ولی فقیه در آن ناحیه، مسئول فرهنگی و مسئول بسیج کارمندی با حضور در شهرداری تفت از کارمندان شهرداری تفت تجلیل کردند.