جداسازی آب فضای سبز شهرک شهید صدوقی از آب شرب

جداسازی آب فضای سبز شهرک شهید صدوقی از آب شرب


جداسازی آب فضای سبز شهرک شهید صدوقی از آب شرب

 
به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، آب فضای سبز از آب شرب شهرک شهید صدوقی جداسازی می شود.
این پروژه که توسط واحدهای فضای سبز و فنی شهرداری اجرا می شود طی دو فاز انجام خواهد شد.
بنا بر این گزارش در فاز اول، ورودی شهرک شهید صدوقی به طول 400 متر حفاری و لوله گذاری از نوع پلی اتیلن 160 میلیمتر انجام شد.
فاز دوم این پروژه تا آخر خردادماه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.