جلسه هماهنگی داخلی شهرداری برگزار شد

جلسه هماهنگی داخلی شهرداری برگزار شد


صبح امروز
به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، صبح امروز پنجمین جلسه هماهنگی داخلی شهرداری با حضور مسئولین واحدها برگزار گردید.

شهردار تفت در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل، مسائل روز شهرداری را تحلیل نمود.

محمد صادق صادقی ضمن تقدیر از کارشناسان، خواستار همدلی آنان شد تا ضمن کسب رضایت خداوند متعال رضایت ارباب رجوع و شهروندان عزیز را کسب نمایند.

وی همچنین خواستار تأمین منافع شهرداری نیز شد.

در این جلسه کارشناسان شهرداری نیز به بیان نظرات خود و بررسی مسائل مربوطه پرداختند.