یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

دانلود تعرفه عوارض شهرداری

جهت دانلود تعرفه عوارض سال 1394 اينجا را كليك كنيد.

جهت دانلود تعرفه عوارض سال 1395 اينجا را كليك كنيد.