سرویس مدارس تفت ساماندهی شد

سرویس مدارس تفت ساماندهی شد


توسط واحد حمل و نقل شهری شهرداری
مسئول واحد حمل و نقل شهرداری تفت در گفتگو با روابط عمومی گفت: به استناد دستورالعمل اجرایی و آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس و به منظور نظم و انضباط کاری و جلوگیری از هر گونه اتفاق ناگوار هر روزه بازرسی کامل از مدارس سطح شهر توسط مسئول و بازرس این واحد انجام می شود.
سیدعلی ساداتی گفت: در این بازرسی ها پس از شناسایی رانندگان متخلف با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گفته وی: طبق دستورالعمل اجرایی اشخاص حقیق و حقوقی می توانند عهده دار این مسئولیت شوند که طبق قانون و بر حسب نیاز با دارا بودن شرایط لازم و معرفی آموزش و پرورش شهرستان و اخذ مجوز از واحد حمل و نقل شهری شهرداری می توانند در سرویس دهی دانش آموزان مدارس فعالیت نمایند.
ساداتی خطاب به رانندگانی که تاکنون بدون مجوز اقدام به سرویس دهی دانش آموزان نموده اند گفت هر چه زودتر نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام نمایند.
وی افزود: این مجوز دارای اعتبار یکساله می باشد.