یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شستشوی المان های شهری تفت

شستشوی المان های شهری تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، در آستانه ماه محرم و ورود حجم عظیم گردشگران داخل استان و خارج از استان شستشوی کلیه المان های شهری تفت اعم از المان های مفهومی، ایستگاههای اتوبوس و سلطل های زباله و... انجام شد.