شستشوی المان های شهری تفت

شستشوی المان های شهری تفت


شستشوی المان های شهری تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، در آستانه ماه محرم و ورود حجم عظیم گردشگران داخل استان و خارج از استان شستشوی کلیه المان های شهری تفت اعم از المان های مفهومی، ایستگاههای اتوبوس و سلطل های زباله و... انجام شد.