فضای سبز جدید در شهرک شهید صدوقی احداث شد

فضای سبز جدید در شهرک شهید صدوقی احداث شد


در بهمن ماه امسال
به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، مسئول واحد فضای سبز شهرداری خبر از احداث فضای سبز جدید در قسمت غربی شهرک شهید صدوقی داد.
سید رضا جعفری مساحت این زمین را 7200 متر مربع اعلام کرد که خاکریزی آن با حجم 150 مترمکعب از ابتدای بهمن ماه آغاز شد.
به گفته وی در این پروژه که تا قبل از پایان بهمن ماه به اتمام رسید بیش از 1000 اصله درخت از نوع کاج تهران، سرو خمره ای و زیتون شیرین کاشته شد.