قیمت و مجوز نصب بنر پایه های تبلیغاتی

قیمت و مجوز نصب بنر پایه های تبلیغاتی


قیمت و مجوز نصب بنر پایه های تبلیغاتی

محل پایه های تبلیغاتی و قیمت هر کدام به شرح جدول ذیل می باشد.

 

قیمت روزانه هر پایه (ریال)    هزینه نصب هر بنر نیز 50000 ریال می باشد.

جاده دانشگاه آزاد

37000

پل کوکبیه

37000

خیابان گرمسیر

37000

بوستان معلم

52000

بلوار فلسطین

52000

ورودی خیابان شهدا

52000

بوستان مرکزی شهر

52000

خیابان دارایی

52000

میدان امام(ره) (1)

134000

میدان امام(ره) (2)

134000

میدان امام(ره) (3)

134000

م.قدس جنب مخابرات (راست)

52000

م.امام حسین(ع) دوربرگردان

52000

م.امام­حسین(ع) روبروی سپاه

52000

بوستان بهاران

108000

گلزار شهدا

108000

 متقاضیان محترم جهت نصب بنرهای خود باید این مراحل را طی کنند:

 

1- مراجعه به روابط عمومی و تکمیل فرم مجوز 

2- مراجعه به واحد درآمد و دریافت فیش بانکی

3- پرداخت هزینه در باجه بانک مستقر در شهرداری

4- دریافت تأییدیه واحد درآمد

5- تأیید نهایی واحد روابط عمومی 

6- تحویل بنر به نگهبانی انبار شهرداری واقع در انتهای خیابان 22بهمن

 

نکته:

اندازه بنر می تواند حداکثر تا 3در4 متر باشد. (ارتفاع 4متر)

توصیه می شود در ماههای اسفند، فروردین، شهریور و مهرماه بنر درجه 1 تهیه نمایید تا در برابر وزش بادهای شدید مقاومت داشته باشد.

 پس از دریافت مجوز، نصب و جمع آوری بنر صرفاً توسط مأموران شهرداری انجام می شود.

متعهد می شوم حداکثر یک روز قبل از زمان مقرر، بنر را تحویل نگهبانی شهرداری داده و پس از پایان تاریخ، حداکثر تا یک هفته با مراجعه به نگهبانی، بنر خود را دریافت نمایم و در صورتیکه مراجعه نکردم، بنرها امحاء گردد.

 شهرداری مجاز است در مناسبت های خاص بنرهای لازم را جایگزین بنر متقاضی نموده و پس از اتمام زمان، دوباره نصب نماید.

شهرداری هیچ گونه تعهدی بابت حفاظت از بنرها در مقابل حوادث ندارد.

تا قبل از پرداخت هزینهِ جایگاه، هرگز حق اجاره جایگاه ها محفوظ نخواهد ماند.