مجوز بنر

مجوز بنر


مجوز بنر
مراحل دریافت مجوز:
1-      تکمیل فرم نزد روابط عمومی
2-     دریافت فیش بانکی از واحد درآمد
3-     پرداخت هزینه به باجه بانک مستقر در شهرداری
4-     تحویل فیش به واحد درآمد و دریافت تأییدیه
5-     تحویل تأییدیه به روابط عمومی و دریافت مجوز نهایی
6-     تحویل بنر به نگهبانی انبار شهرداری (انتهای خیابان 22بهمن)
 
جایگاههای نصب بنر و قیمت روزانه آنها (ریال)
 
1
جاده دانشگاه آزاد
37000
2
پل کوکبیه
37000
3
خیابان گرمسیر
37000
4
بوستان معلم
52000
5
بلوار فلسطین
52000
6
ورودی خیابان شهدا
52000
7
بوستان مرکزی شهر
52000
8
خیابان دارایی
52000
9
میدان امام(ره) (1)
134000
10
میدان امام(ره) (2)
134000
11
میدان امام(ره) (3)
134000
12
م.قدس جنب مخابرات (راست)
52000
13
م.امام حسین(ع) دوربرگردان
52000
14
م.امام­حسین(ع) روبروی سپاه
52000
15
بوستان بهاران
108000
16
گلزار شهدا
108000


· اندازه بنر نباید بزرگتر از 3در4 متر باشد. (ارتفاع 4متر و عرض 3 متر)
· داشتن مجوزهای لازم برای موضوعات خاص از نهادهای ذیربط به عهده متقاضی است.
· پس از دریافت مجوز، نصب و جمع آوری بنر صرفاً توسط مأموران شهرداری انجام می شود.
· متعهد می شوم حداکثر یک روز قبل از زمان مقرر، بنر را تحویل نگهبانی شهرداری داده و پس از پایان تاریخ، حداکثر تا یک هفته با مراجعه به نگهبانی، بنر خود را دریافت نمایم و در صورتیکه مراجعه نکردم، بنرها امحاء گردد.
· شهرداری مجاز است در مناسبت های خاص بنرهای لازم را جایگزین بنر متقاضی نموده و پس از اتمام زمان، دوباره نصب نماید.
· شهرداری هیچ گونه تعهدی بابت حفاظت از بنرها در مقابل حوادث ندارد.
· تا قبل از پرداخت هزینهِ جایگاه، هرگز حق اجاره جایگاه ها محفوظ نخواهد ماند.