معرفی شهردار

معرفی شهردار


محمد صادق صادقی

شهردار تفت / کارشناسی زمین شناسی
مسئولیت ها و وظایف
شهردار تفت از آبان 92 تاکنون
سرپرست شهرداری تفت از شهریور تا آبان 92
مسئول امور سرمایه گذاری و معاون شهردار تفت از مهر 90 تا شهریور 92
بخشدار مرکزی تفت از فروردین 87 تا شهریور 90
کارشناس حراست استانداری یزد از مهر 85 تا اسفند 86
مسئول حراست شهرداری تفت از مهر 76 تا شهریور 85
کارمند شهرداری تفت در مسئولیت های روابط عمومی، امور اداری و...