نصب پنج مجموعه بازی پلی اتیلن در بوستان های تفت

نصب پنج مجموعه بازی پلی اتیلن در بوستان های تفت


نصب پنج مجموعه بازی پلی اتیلن در بوستان های تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، پنج مجموعه بازی پلی اتیلن ویژه کودکان در بوستان های شهر نصب گردید.

بنا بر این گزارش بوستان امام خمینی (ره) به اضافه بوستان های محلی انقلاب، بهاران، شهید دهقانی و آزادی در این طرح قرار داشته اند.

هزینه انجام این پروژه 60 میلیون تومان از اعتبارات داخلی شهرداری بوده و بوستان های محلی شمشاد، جنت و شهدا در برنامه آتی شهرداری قرار دارند.