پروژه آسفالت خیابان شهدای هشتم شهریور به بهره برداری رسید

پروژه آسفالت خیابان شهدای هشتم شهریور به بهره برداری رسید


پروژه آسفالت خیابان شهدای هشتم شهریور به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، پروژه آسفالت خیابان شهدای هشتم شهریور که در محدوده فاز ۲ شهرک قدس (شهرک امام حسن مجتبی(ع)) می باشد از ماه گذشته آغاز و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.
مساحت این خیابان ۷۰۰۰ متر مربع می باشد که با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان از اعتبارات داخلی شهرداری انجام شد.
بنا بر این گزارش ابتدا آسفالت موجود جمع آوری و زیرسازی مجدد انجام شده و پس از تسطیح، آسفالت شده است.
پیمانکار این پروژه شرکت جهاد نصر و ناظر آن واحد فنی شهرداری بوده است.به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، پروژه آسفالت خیابان شهدای هشتم شهریور که در محدوده فاز ۲ شهرک قدس (شهرک امام حسن مجتبی(ع)) می باشد از ماه گذشته آغاز و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.
مساحت این خیابان ۷۰۰۰ متر مربع می باشد که با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان از اعتبارات داخلی شهرداری انجام شد.
بنا بر این گزارش ابتدا آسفالت موجود جمع آوری و زیرسازی مجدد انجام شده و پس از تسطیح، آسفالت شده است.
پیمانکار این پروژه شرکت جهاد نصر و ناظر آن واحد فنی شهرداری بوده است.