پیاده روسازی خیابان امام خمینی (ره) آغاز شد

پیاده روسازی خیابان امام خمینی (ره) آغاز شد


پیاده روسازی خیابان امام خمینی (ره) آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، پیاده روسازی خیابان امام خمینی (ره) از بوستان مرکزی شهر تا آبنمای سرده در دستور کار شهرداری قرار گرفته است. این پروژه که تا اواخر سال آینده به طول خواهد کشید طی چند مرحله انجام خواهد شد.
در مرحله اول 300 مترمربع از پیاده روی بالاتر از پل شهید مسافری در ماه گذشته اجرا شد. این پروژه با اعتبار 115 میلیون ریالی از محل اعتبارات داخلی شهرداری انجام شده که پس از جمع آوری موزائیک موجود و کف سازی مجدد، موازئیک جدید انجام شده و باغچه ها نیز آجرچینی شده است.