کمیته نوروزی شهرداری فعال شد

کمیته نوروزی شهرداری فعال شد


با آغاز اسفندماه
به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، طبق روال هر ساله کمیته نوروزی شهرداری فعال شد. بنا بر این گزارش اولین جلسه این کمیته پنجم اسفندماه برگزار گردید.
شهردار تفت در این جلسه ضمن تقدیر از همکاران، بر انجام کامل وظایف شهرداری با رعایت مصالح مالی در ایام نوروز تأکید کرد.
محمدصادق صادقی ضمن اعلام وظایف هر واحد، نظارت بر انجام آنها را به عهده معاون خود گذاشت. از جمله وظایفی که اعلام شد اجرای مصوبات ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان بود.
از مصوبات این جلسه می توان به انجام دقیق رفت و روب و جمع آوری زباله ها، نگهداری و مدیریت بوستان ها و فضاهای سبز و زیباسازی ظاهری شهر اشاره کرد.
این کمیته متشکل از شهردار و معاون، مسئول واحدهای روابط عمومی، فنی، فضای سبز، خدمات شهری، بازرسی، فرهنگی اجتماعی، حمل و نقل شهری... است.