گزارشی از تلاش واحد خدمات شهری شهرداری

گزارشی از تلاش واحد خدمات شهری شهرداری


در آستانه نوروز
 به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، مسئول واحد خدمات شهری شهرداری گفت: در اسفندماه علاوه بر انجام امور روزمره خدماتی به زیباسازی بیشتر شهر در حوزه خود پرداخته ایم.
محمدرضا دره شیری گفت: از اقدامات در حال انجام می توان به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر اشاره کرد که تاکنون بالغ بر 300 تن از محلهای مختلف مسکونی و غیرمسکونی سطح شهر جمع آوری گردیده و هنوز ادامه دارد.
وی همچنین خبر از ایجاد و ترمیم برخی دست اندازهای سطح شهر داد که مصوب شورای ترافیک می باشد و شهرداری وظیفه اجرای آن را دارد.
به گفته وی ساماندهی وضعیت ظاهری مصلی قدس نیز قبل از نوروز به اتمام می رسد.
دره شیری درمورد لکه گیری آسفالت معابر نیز گفت: تاکنون بالغ بر 100 تن آسفالت توسط دو اکیپ شهرداری و پیمانکار در سطح شهر اجرا شده و تا پایان سال 50 تن دیگر نیز انجام خواهد شد.
این پروژه تاکنون در سطح محلات و شهرکها انجام شده و در ادامه، خیابان های اصلی نیز لکه گیری خواهند شد.