گزارش تصویری پروژه آسفالت خیابان تل مختار

گزارش تصویری پروژه آسفالت خیابان تل مختار


گزارش تصویری پروژه آسفالت خیابان تل مختار

گزارش تصویری از مراحل آماده سازی فاز 2 پروژه آسفالت خیابان طریق الرضا (ع)

محدوده محلات تل مختار و باغ مورتین