100 عدد وسیله ورزشی در بوستانهای تفت نصب شد

100 عدد وسیله ورزشی در بوستانهای تفت نصب شد


100 عدد وسیله ورزشی در بوستانهای تفت نصب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، طی یک ماه گذشته تعدادی مجموعه ورزشی در بوستان های مختلف سطح شهر نصب گردید.

این وسایل با اعتباری در حدود 55 میلیون تومان پس از خریداری، توسط واحد خدمات شهری شهرداری در بوستان های شهری و محلی که فاقد این وسایل بودند و روزانه محل مراجعه شهروندان و ورزشکاران محترم بوده اند نصب گردید.

بوستان های شهری معلم و امام خمینی (ره) و بوستان های محلی انقلاب، شمشاد، بهاران، امیرالمؤمنین(ع)، جنت، شهید دهقانی، آزادی و شهید آوینی محل های نصب این وسایل می باشد.