11 خیابان اصلی تفت آسفالت مجدد می شود

11 خیابان اصلی تفت آسفالت مجدد می شود


11 خیابان اصلی تفت آسفالت مجدد می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، ابتدا آسفالت های قدیمی این معابر جمع آوری و پس از زیرسازی مجددا آسفالت می شود.
به گفته مسئول واحد فنی شهرداری تفت، در فاز اول 3 خیابان قدیمی و 1 خیابان جدید آسفالت خواهد شد که پس از برگزاری مناقصه عمومی شرکت جهاد نصر به عنوان پیمانکار آن انتخاب شده و در حال حاضر فعالیت خود را آغاز نموده است.
فرهنگ مثقالی گفت: خیابان طریق الرضا(ع) از ابتدای محله گرمسیر تا دبستان امام حسن(ع) با مساحت 10هزار مترمربع، خیابان شهیدرجایی و کوچه میثاق در محله سرده با مساحت 7400 مترمربع و خیابان هشتم شهریور شهرک قدس با 7هزار مترمربع از خیابان های قدیمی هستند به اضافه مسیر گلزار سرده تا شهرک امام علی(ع) از خیابان طریق الرضا(ع) با مساحت 2هزار مترمربع در فاز اول آسفالت خواهد شد.
مثقالی افزود: برای فاز اول این پروژه سه ماهه 532 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری صرف خواهد شد.
به گفته وی در فاز دوم خیابان های آیت الله طالقانی(ره)، غیاث آباد و مسیر آبنمای میدان قدس تا سه راهی شهرک سفیدکوه زیرسازی و آسفالت مجدد خواهد شد.
همچنین وی گفت: خیابان های راحت آباد، سلطان آباد، باغ مورتین و تل مختار نیز در برنامه شهرداری بوده که پس از استعلام شهرداری از ارگان های حفار، اداره آبفا این مسیر ها را جزو برنامه حفاری جهت فاضلاب اعلام کرده، لذا فعلا به تعویق افتاده است.