2باب زمین بازی بوستان های محلی استاندارد شد

2باب زمین بازی بوستان های محلی استاندارد شد


2باب زمین بازی بوستان های محلی استاندارد شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، به دنبال بازدید ماه گذشته شهردار و کارشناسان شهرداری از بوستان های محلی، زمین های بازی کودکان در بوستان های جنت محله سلطان آباد و شمشاد شهرک شهید صدوقی استاندارد شد.
مسئول واحد فنی شهرداری گفت: برای انجام این پروژه ابتدا کف سازی مجدد زمین ها انجام و پس از آن کفپوش مخصوص نصب گردید.
فرهنگ مثقالی افزود: در فاز دوم استانداردسازی زمین های بوستان های محله باغ مورتین، کوی آزادی و شهرک بهاران انجام خواهد شد.