آگهی استعلام بهاء رنگ آميزي خطوط ايستگاه اتوبوس و نقوش برجسته روي آسفالت

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت رنگ آميزي خطوط ايستگاه اتوبوس و نقوش برجسته روي آسفالت از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 • مبلغ قرارداد تا سقف 250.000.000 ریال می باشد.
 • مشخصات فني رنگ آميزي خطوط ايستگاه اتوبوس و نقوش برجسته روي آسفالت به شرح ذیل می باشد:

خط كشي سرعت كاه و گذرگاه عابر پياده و ترسيم نقوش و علائم نوشتاري با رنگهاي ترافيكي سه جزئي ممتاز شركت صبا شيمي ضخامت 2500 ميكرون به متراژ 400 مترمربع .

خريد و اجراي خط كشي عابر پياده با رنگ هاي سفيد و نارنجي يا زرد اكروليك  ترافيكي  سه جزئي با عرض 50 سانتي متر و طول 5 متر .

خط كشي خطوط طولي ايستگاه اتوبوس و تاكسي در عرض 20 سانتي متر و طول 18 متر با رنگ هاي ترافيكي سه جزئي ممتاز شركت صبا شيمي با ضخامت 2500 ميكرون به متراژ 300 متر طول .

 • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امانی شهرداری می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
 • ارائه تائيديه  استاندارد از رنگ مورد استفاده قبل از اجراي كار و در حين اجراي عمليات توسط پيمانكار  الزامي است .
 • در خصوص ضخامت  2500 ميكرون ارائه گواهي آزمايشگاه  فني آب و خاك  توسط پيمانكار  الزامي است.
 • رعايت كليه مسائل ايمني و ترافيكي به عهده پيمانكار  مي باشد.
 • رنگ مصرفي از نوع درجه يك و داراي نشان استاندارد ملي ايران باشد.
 • پيمانكار موظف است كار انجام شده را به مدت 18 ماه ضمانت  نمايد.
 • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • برنده استعلام ملزم به عقد قرارداد ميباشد و بايد معادل 10 درصد كل مبلغ پيمان را به منظور تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز فيش نقدي به حساب سپرده شهرداري و ارائه فيش هاي مذكور به امور قراردادها اقدام نمايد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد امانی  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 226 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز شنبه 1397/03/05 مي باشد .

موارد درخواستی

متراژ

قیمت واحد

قیمت کل

خط كشي سرعت كاه و گذرگاه عابر پياده و ترسيم نقوش و علائم نوشتاري

400متر مربع

 

 

خط كشي خطوط طولي ايستگاه اتوبوس و تاكسي

300متر طول

 

 

مجموع قیمت پیشنهادی که پیمانکار متعهد می گردد موضوع استعلام بهاء را اجرایی نماید

 

 

آدرس و تلفن تماس پیمانکار:...................................................................................................