ایران، خاک زخم خورده ی ترور

تسلیت به بازماندگان و آرامش برای روح شهدای عملیات تروریستی حرم شاهچراغ شیراز.😔

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت