عطر عید غدیر در بوستان بزرگ ابراهیم حلاج تفتی(ابراهیم یزدی بزرگ) پیچید

🔸 عطر عید غدیر در بوستان بزرگ ابراهیم حلاج تفتی(ابراهیم یزدی بزرگ) پیچید

🔻 فضاسازی بوستان بزرگ ابراهیم حلاج تفتی( ابراهیم یزدی بزرگ)به مناسبت بزرگداشت عید غدیر خم 📷|مظهر

#خدمات_شهری #تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #تفت_زیبای_من #غدیر

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت

۰۹:۵۰ بعدازظهر