​  تقدیرنماینده ی ولی فقیه، فرماندهی و دیگر مسوولین سپاه ناحیه ی تفت ​

✅ تقدیرنماینده ی ولی فقیه، فرماندهی و دیگر مسوولین سپاه ناحیه ی تفت از شهردار و مدیریت شهری شهرداری باغشهر تفت به پاس فعالیت های انجام شده

#شهر #شهردار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تفت