#تبیین گری

☑در مورد دیوار اداره آموزش و پرورش عملیات ایمن سازی نادیده گرفته شده/ضوابط ساخت و ساز رعایت نشده است

#تکمیلی
✍روابط عمومی شهرداری باغشهر تفت در مورد  مطلب، ⭕️دلیل عقب نشینی نکردن دیوار اداره آموزش و پرورش تفت چیست ؟؟، منتشر شده در کانال تفت آنلاین اعلام می دارد:
🔹بنا بر این بود که دیوار حصارکشی ساختمان اداره آموزش و پرورش،  مقاوم‌سازی و رفع خطر مطابق با قوانین جاری انجام پذیرد.

🔹اما سازندگان حصار ساختمان اداره آموزش و پرورش  به قوانین ساخت و ساز توجه نکرده و بدون در نظر گرفتن نکات مهم مربوط به ساخت و ساز،اقدام به تخریب کامل سازه ی قبلی و احداث حصارکشی مجدد نمودند که پرونده مربوط تشکیل و ضمن ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت لایحه دفاعیه اداره ی گفته شده، بررسی تخلف انجام و منجر  به صدور رای تخریب  توسط اعضای محترم کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بابت احداث دیوار گردیده است و روند اداری پرونده، اجازه اعتراض را باقی گذاشته است.
🔹️🔹️مدیریت شهری دوره ی ششم ضمن تاکید بر تعامل با همه ی دستگاه ها و تصمیم‌گیران آنها تصریح می نماید؛ در  حقیقت اولویت ما حفظ سلامتی و اموال شهروندان است، و مجموعه تصمیمات مدیران و مردم ساکن در هر شهر، شکل آن شهر را می‌سازد، اما روند توسعه شهر باید کنترل شود، چراکه زندگی شهری با هرج و مرج، بدون سازوکارهای انتظام‌بخش و قابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفت.
🔹️ همه ی  جوامع شهری برای کنترل تصمیمات، عملکرد صحیح و آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا شهروندان با اطمینان زندگی کنند و به فعالیت‌های خود بپردازند، در این شرایط است که می‌توان از دیگران هم انتظار پیروی از این مقررات را داشت.

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت