روابط عمومی شهرداری تفت اعلام کرد:

☑️ تجهیزات نجات آتش نشانی شهرداری تفت به روز شد/مانور نجات از چاه

🔶️ با حمایتهای شهردارو شورای اسلامی شهر تجهیزات آتش نشانی در زمینه ی نجات از چاه به روز شد.

🔸️برگزاری مانور امداد و نجات از چاه توسط پرسنل واحد آتش‌نشانی شهرداری تفت جهت باز آموزی و طریقه کار با تجهیزات خریداری شده مانند وینچ شارژی نفر بر ،دستگاه اکسیژن تغذیه از سطح (سیستم ارابه ای دراگر) ،هارنس و طناب و نیز شناخت نقاط ضعف و قوت در امر امداد و نجات از چاه انجام شد. 🔸️در این مانور که توسط مدیریت شهری به صورت میدانی مورد بازدید قرار گرفت، از نزدیک چگونگی به کارگیری آن ها بررسی شده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

🔸️ کمک به مصدومین سقوط در چاه و نجات آن ها ، ابزار به روز و مهارت خاص خود را می طلبد.

# #واحد_آتش_نشانی_و_خدمات_ایمنی

#شهرداری_باغشهر

#جان_تو_جان_شهر

#شهردار

 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای اسلامی_شهر_تفت