☑ تاسوعا؛ آغاز اراده برای امر ناممکن

🔹️تاسوعا روز تحسین اراده حق است. روز جدا شدن و خالص شدن. روز عزم است. روز انتخاب راهست. روز انتخاب اراده هاست.

🔹️روز انتخاب راه حسین و یا راه رندگی نکبت باری است که بی حسین باید طی شود. این است که شیعه این انتخاب، این جدا نهایی شدن راه را یادآوری می کند.

🔹️تاسوعا انتخاب راه ناممکنی است که تاریخ نشان که پیروز میدان حسین و یاران اندک او هستند.

🔹️کجاست سپاه حرمله و شمر؟ اما کجاست عباس و جایی که در کرسی شرف دارد.

علی صارمیان #تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر #شورای_ششم #باغشهر_کویر محرم_در_تفت

باز نشر:#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت