💢توسط #روابط_عمومی و به مناسبت هفته ی دولت انجام شد:

✅اکران فرهنگی‌"بازارچه ی عرضه ی محصولات مشاغل خانگی"

چاپ و نصب طرح‌ "بازارچه ی عرضه ی محصولات مشاغل خانگی" با هدف کمک به شناساندن اقتصاد مقاومتی و همیاری با بانوان خلاق توسط روابط عمومی شهرداری و حمایت شورای اسلامی شهر در فضاهای تبلیغاتی.

#شورای_ششم #اکران_فرهنگی #باغشهر_کویر #دولت_مردم #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت