🌸 ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر شادباش و گرامی.

✍ روز دختر بر همه دختران که شهر زنده به لبخندشان است شادباش...

🌸 ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر مبارك باد.

✍ روز دختر بر همه ی دختران که شهر زنده به لبخندشان است، شادباش...

✅شهر در دايره المعارف ذهن دخترانِ مان درخت پاركی است كه ذهنش پر است از درد دل های دخترانه. يك همصحبتِ شنوا. گوشی پر از شنيدن. شهر مهربانی را در صميميت ضرب می كند تا دخترانش از همه بدی ها جذر بگيرند.

🔹گاهی شهرراباید از زاویه چشم دختران دید.پشت دوربین آنها ایستاد تا با لطافت نگاهشان خستگی را از تن شهر بیرون کرد.نگاه لطیف دخترانه به شهر جسارت می خواهد! در پسِ حریر افکارشان شهر خالی از بتن و سیمان و آهن و میلگرد و پل و زیرگذر و روگذر است!

🔹خیابان های شهر در باور دختران سنگفرشی از مهربانی و عاطقه است.جایی که آدم ها گل به همدیگر تعارف می کنند و آواز نگاهشان صلح را ترویج می کند.

#جان_تو_جان_شهر

#دهه_کرامت

#روز_دختر

#شهرداری_باغشهر_تفت

#تفت_شهری_برای_همه