خرمشهر، حماسه ی جاودان

⭕خرمشهر آزاد شد...

✅ کاش خدا دلهایمان را هم آزاد کند ...

✍یادتان گرامی ای مردان بی ادعا و از دنیا بریده...

#خرمشهر‌✌🏻

#جان_تو_جان_شهر

#روز_ملی_مقاومت_و_پیروزی

#خرمشهر #تفت_شهری_برای_همه

#شهرداری_باغشهر_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت