💠منزلت روابط‌عمومی در سازمان ها و...(۱)

◀️ روابط‌عمومی بوق محور، یک روابط‌عمومی سازمان محور و مدیر محور است که به صورت ثابت و مداوم در توجیه دیدگاه‌های مدیران سازمان و منافع سازمان خود می‌کوشد.

◀️ با تحریف، پنهان کاری، دروغ، گمراهی و بستن راه‌های نشر اخبار واقعی و عینی سازمان به خارج با حجم زیادی از اطلاع رسانی و تبلیغات گمراه کننده سعی در آرایش اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان می‌نماید.

#تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #تفت_بزرگترین_باغشهر کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت