📷|بوستان انقلاب شهرک قدس

_مرداد ماه هزار و چهارصد و دو_

◀️ مرتب سازی باغچه ها

◀️ آبیاری باغچه ها

◀️ جمع آوری پاجوش ها

◀️ زدن خار و علفها

◀️ مسطح کردن پشته ها

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #کوشش_کارکنان #واحد_فضای_سبز #شورای_ششم #روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت

۰۹:۳۳ بعدازظهر

۱۴ مرداد