📷| مرمت، تکمیل و فرش کردن کف پوش های زمین بازی بوستان های انقلاب(شهرک قدس)، شمشاد(شهید صدوقی)،جنت (سلطان آباد)و شهید محمد رضا دهقانی(شهرک قدس)

✍🏻 توسعه ی محیط های شاد و سالم از ضرورت های جامعه امروز است

✅ ارتقای سطح کمی و کیفی بازیگاه ها و تجهیز و افزایش وسایل بازی کودکان سبب حضور هر چه بیشتر خانواده ها در بوستان ها و فضاهای سبز خواهد شد و نشاط اجتماعی را تقویت خواهد کرد.

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #باغشهر_کویر #واحد_فضای_سبز #واحد_خدمات_شهری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت