📷 کوچه باغ باغشهر تفت

/documents/5001287/0/%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%BA+%D8%AA%D9%81%D8%AA.mp4/1962b019-840a-e750-7f97-ddaf4fe99cfd?t=1695114654271

📷 کوچه باغ باغشهر تفت

👈با دمِ نمناکِ سردت، 
ای نسیم صبح بیداری!
چشمِ مستانِ مرا 
بیدار کن، 
رفتند هشیاران...


📖#مهدی_اخوان_ثالث
-----‐___________________________--------'

#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
#شورای_ششم 
#تفت_زیبای_من #باغشهر_کویر 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌