✍جعفری، مسوول فضای سبز شهرداری باغشهر تفت:

🔻خسارت آسفالتی ایجاد نشده است / انجام عملیات لوله گذاری تأمین آب

 

◀️ به نام خدا

مدیر مسوول محترم پایگاه خبری تفت آنلاین با احترام، بازگشت به خبر درج شده در آن پایگاه، درخصوص حفاري و آسیب رساندن به آسفالت خیابان طریق الرضا، به اطلاع می‌رساند:

 🔹️ با توجه به ایجاد و توسعه فضای سبز جنب مجتمع آسمان و چند نقطه ی همجوار، عوامل فضای سبز و خدمات شهری برای ایجادخط انتقال آب به محل اعزام و عملیات آماده سازی خط در حال انجام است.

🔹️ با توجه به انجام عملیات در حاشیه ی معبر گفته شده و در قسمت شانه ی خاکی، عملیات لوله گذاری انجام و هیچ گونه حفاري در خط آسفالت و یا ایجاد خسارت به آن صورت نگرفته است.با توجه به تکمیل عملیات محل از باقیمانده ی حفاري، پاکسازی و تمیز کاری آسفالت نیز انجام شده که در عکس ها مشهود می باشد.

#واحد_خدمات_شهری #واحد_فضای_سبز #تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #تفت_بزرگترین_باغشهر کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت

۰۵:۳۷ بعدازظهر