واحد خدمات شهری:

آماده سازی برای غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای گلزار مرکزی محسن خان

#عکس: سید ابوالفضل کلانترزاده |  به مناسبت هفته ی قوه ی قضاییه، آماده سازی برای غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای گلزار مرکزی محسن خان باغشهر توسط واحد خدمات شهری

پنج شنبه یکم تیرماه هزار و چهارصد ودو

#تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری


#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت