آگهی استعلام بهاء جهت خرید تابلو حاشیه نما شهری به راست ، شوران پرچمی به راست، شوران پرچمی به چپ

 

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید تابلو حاشیه نما شهری به راست ، شوران پرچمی به راست، شوران پرچمی به چپ از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .                                                                                         

مهر و امضا

قیمت واحد

تعداد

موضوع استعلام

 

 

200عدد

50عدد

50عدد

 

خرید تابلو حاشیه نما شهری به راست

شوران پرچمی به راست

شوران پرچمی به چپ

 

 

 
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.
  • مشخصات فنی تابلو حاشیه نما:

ارتفاع پایه 3/1 متر رنگ تابلو حاشیه نما و پایه کوره الکترواستاتیک شبرنگ رده مهندسی 7 ساله (DM) بست و پیچ و مهره ضخامت ورق 25/1 میلی متر   ابعاد تابلو 60*20سانتیمتر .

  • مشخصات فنی تابلو پرچمی:

ارتفاع پایه 3/1 متر رنگ تابلو پرچمی و پایه کوره الکترواستاتیک شبرنگ رده مهندسی 7 ساله (DM) بست و پیچ و مهره ضخامت ورق 25/1 میلی متر   ابعاد تابلو 60*60سانتیمتر .

-      شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.                                                             

  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
  • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1397/07/19 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز1397/07/21بازميگردد.                                                                                                                                                                          

 

دانلود فرم استعلام بهاء