آگهی استعلام بهاء خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر سطح شهر با آسفالت توپکا 12-0 میلی متر

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر  سطح شهر با آسفالت توپکا 12-0  میلی متر از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد . 

                                                                                        

مهر و امضای شرکت

مبلغ کل به ریال

قیمت واحد

مقدار

موارد درخواست

 

 

 

 

 

3500مترمربع

خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر  سطح شهر با آسفالت توپکا 12-0  میلی متر    

 

 

 

 

 

 

 

-         برآورد اولیه پروژه لکه گیری آسفالت معابر به پیوست می باشد.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امانی شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         رعایت کلیه مشخصات فنی و آئین نامه ای درخصوص نوع آسفالت و قیر یا امولسیون الزامی است.(ارائه تائید آزمایشگاه مکانیک خاک الزامی است)

-         پخش شامل : زیرسازی ، تمیز کاری ، قیرپاشی و آسفالت می باشد.

-         خرید و حمل آسفالت بعهده پیمانکار می باشد.

-         خرید و حمل قیر یا امولسیون بعهده پیمانکار می باشد.

-         محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.

-          هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد امانی مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 226 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز شنبه 1397/03/05 مي باشد.