استعلام بهاء

زیرسازی و بتن ریزی بدون مصالح

شماره: 5289
 
تاریخ: 93/06/12
 
به اطلاع می رساند شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به زیرسازی و بتن ریزی بدون مصالح (دستمزدی) از طریق استعلام با مشخصات ذیل اقدام نماید. در صورت تمایل خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایید.
 

موارد

مقدار

فی

جمع کل

شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب به عمق 20 سانتیمتر

165 متر مکعب

 

 

ساخت و اجرای بتن به ضخامت 10 سانتیمتر و با درز انقطاع 6 میلیمتر در هر متر با شن و ماسه شسته و با 300 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن با حمل آن تا فاصله متوسط 50 متر

83 متر مکعب

 

 

بتن ریزی با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب به ضخامت 5 سانتیمتر

42 متر مکعب

 

 

 
 جهت اطلاعات بیشتر به واحد املاک شهرداری تفت مراجعه شود.
 
03526222040 تا 42