استعلام بهاء بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی و تجاری (ساختمان و تجهیزات) از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی و تجاری (ساختمان و تجهیزات) از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه طبق مشخصات ذیل، از طريق استعلام اقدام نمايد. در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را در محل مربوطه اعلام و مهر و امضاء نمایید.

 

طرح

 

سقف اعتبار

 

تعداد واحد

حق بیمه

آتش سوزی

صاعقه و انفجار

 

حق بیمه سیل

 

جمع کل قیمت پیشنهادی

سرمایه ساختمان(70%)وتجهیزات(30%)

 

1.000.000.000ریال

 

8000

 

 

 

 

 

تامین اعتبار پروژه از محل ردیف اعتبارات داخلی شهرداری تفت می باشد.

  • بیمه گزار می بایست قاعده نسبی ( ماده 10 قانون بیمه ) در محسابات خسارت اعمال ننماید.
  • پوشش ها و خطرات موضوع استعلام بهاء آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و سیل می باشد.
  • براساس سقف اعتبار برای هر واحد بیمه گزار می بایست ارزش سرمایه ساختمان را 70 درصد و ارزش تجهیزات را 30 درصد لحاظ نماید.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده بیمه گزار می باشد.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد ساختمان شهرداری می باشد.
  • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص، معين و بدون ابهام باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
  • متقاضیان جهت تسليم پيشنهادات خود می بایست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ایران) مراجعه و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 207
  • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:15 روز پنجشنبه 1399/03/29 مي باشد و كليه پيشنهادات در روز اداری بعد مورد رسیدگی واقع ميگردد.