تسلیت

🌑🌑 تسلیت 🌑🌑

جناب آقای ابوالفضل حسن زاده، همکار گرامی

درگذشت پدر گرامیتان موجب تاسف و تاثر شد. امید که روح ایشان مورد عنایت خداوندی قرار گرفته و برای شما و دیگر بازماندگان شکیبایی و بقای عمر را خواستاریم.

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت