ساماندهی و پاکسازی 35هکتار از فضای سبز ورودی شهر تفت

 

مهندس " وحید فتوحی " شهردار تفت گفت: عملیات پاکسازی و هرس درختان به منظور زیباسازی و تحریک درختان جهت شاخه زایی و جوان سازی در 35هکتار از فضای سبز ورودی شهر از پلیس راه تا پارک شهیدان بنایی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه حفظ و نگهداری درختان سطح شهر و هرس به موقع آن در راستای زیباسازی نما و منظر شهری و آراستگی، یکی از برنامه های شهرداری می باشد اظهار داشت: عملیات پاکسازی همراه با حذف شاخه های خشک و اضافی، قطع پاجوش ها و کندن خارها و علف های هرز در فضای سبز ورودی شهر اجرا گردیده که با انجام آن، علاوه بر افزایش طول عمر درختان و کاهش آفت و بیماری، ایجاد شرایط مطلوب در راستای بهبود فضاهای سبز شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری را در پی خواهد داشت.

 

" روابط عمومی شهرداری تفت"