سهمیه قیر بازآفرینی شهری

شهردار تفت: سهمیه قیر بازآفرینی شهری گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت مهندس وحید فتوحی از تأمین قیر بازآفرینی شهری خبر داد.

شهردار تفت گفت: با پیگیری های صورت گرفته سهمیه قیر بازآفرینی شهری در محلات هدف دریافت شده است که طبق برنامه ریزی های انجام شده، آسفالت معابر مورد نظر تا اواخر سال جاری تعویض خواهد شد.

شهردار تفت نقاط هدف بازآفرینی شهری را کوچه شکوفه، کوچه های گرمسیر، خیابان غیاث آباد، کوچه ملاصدرا، محله برالسویه و کوچه پشت پارک شهر برشمرد و افزود: در حال حاضر آسفالت کوچه شکوفه و کوچه های گرمسیر جمع آوری و در حال تعویض و بهسازی میباشد و پس از آن ها آسفالت سایر نقاط هدف تعویض خواهد شد.

مهندس فتوحی هدف بعدی را خیابان غیاث آباد عنوان کرد و گفت: اسناد به مناقصه گذاشته شده و در چندهفته آینده پس از تعیین پیمانکار عملیات جدول گذاری این خیابان شروع خواهد شد.

شهردار تفت در خصوص اعتراض بعضی از همشهریان نسبت به وجود معابر خاکی در شهر و تعویض آسفالت این معابر افزود: قیر تأمین شده، سهمیه محلاتی است که هدف بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده هستند که شهرداری فقط مناطق را شناسایی کرده و به تهران اعلام می کنند که تهران پس از مطالعه و تعریف ساز و کار مناسب مناطق هدف را جهت تعویض آسفالت معین و میزان سهمیه را اختصاص می دهد.

 

" روابط عمومی شهرداری تفت "